• PGN VB
 • 實時價格:0.01520000
  日漲跌:0%
  24h 成交量:

PGN / VB K線圖
當前委托 歷史委托
 • 時間 類型 價格(VB) 成交量(PGN) 掛單量(PGN) 操作
最新價 0.01520000
 • 價格(VB) 數量(PGN) 總計(VB)
  最新成交
  • 最高價: 最高價:
  • 最低價: 最低價:

  • 時間 成交價(VB) 成交量(PGN) 總計(VB)
  買入PGN
  余額 0.0000 VB
  買入價 VB/PGN
  買入量 PGN
  兌換額 VB
  手續費 0% (成交才收,撤單退回)
  賣出PGN
  余額 0.0000 PGN
  賣出價 VB/PGN
  賣出量 PGN
  兌換額 VB
  手續費 0% (成交才收,撤單退回)