• QTUM VB
 • 实时价格:17.76000000
  日涨跌:0%
  24h 成交量:

QTUM / VB K线图
当前委托 历史委托
 • 时间 类型 价格(VB) 成交量(QTUM) 挂单量(QTUM) 操作
最新价 17.76000000
 • 价格(VB) 数量(QTUM) 总计(VB)
  最新成交
  • 最高价: 最高价:
  • 最低价: 最低价:

  • 时间 成交价(VB) 成交量(QTUM) 总计(VB)
  买入QTUM
  余额 0.0000 VB
  买入价 VB/QTUM
  买入量 QTUM
  兑换额 VB
  手续费 0% (成交才收,撤单退回)
  卖出QTUM
  余额 0.0000 QTUM
  卖出价 VB/QTUM
  卖出量 QTUM
  兑换额 VB
  手续费 0% (成交才收,撤单退回)