• QTUM VB
 • 實時價格:17.76000000
  日漲跌:0%
  24h 成交量:

QTUM / VB K線圖
當前委托 歷史委托
 • 時間 類型 價格(VB) 成交量(QTUM) 掛單量(QTUM) 操作
最新價 17.76000000
 • 價格(VB) 數量(QTUM) 總計(VB)
  最新成交
  • 最高價: 最高價:
  • 最低價: 最低價:

  • 時間 成交價(VB) 成交量(QTUM) 總計(VB)
  買入QTUM
  余額 0.0000 VB
  買入價 VB/QTUM
  買入量 QTUM
  兌換額 VB
  手續費 0% (成交才收,撤單退回)
  賣出QTUM
  余額 0.0000 QTUM
  賣出價 VB/QTUM
  賣出量 QTUM
  兌換額 VB
  手續費 0% (成交才收,撤單退回)