• SUQA VB
 • 實時價格:60501.30000000
  日漲跌:5.8%
  24h 成交量:

SUQA / VB K線圖
當前委托 歷史委托
 • 時間 類型 價格(VB) 成交量(SUQA) 掛單量(SUQA) 操作
最新價 60501.30000000
 • 價格(VB) 數量(SUQA) 總計(VB)
  最新成交
  • 最高價: 最高價:
  • 最低價: 最低價:

  • 時間 成交價(VB) 成交量(SUQA) 總計(VB)
  買入SUQA
  余額 0.0000 VB
  買入價 VB/SUQA
  買入量 SUQA
  兌換額 VB
  手續費 0% (成交才收,撤單退回)
  賣出SUQA
  余額 0.0000 SUQA
  賣出價 VB/SUQA
  賣出量 SUQA
  兌換額 VB
  手續費 0% (成交才收,撤單退回)