• TERA VB
 • 实时价格:76828.70000000
  日涨跌:-3.28%
  24h 成交量:

TERA / VB K线图
当前委托 历史委托
 • 时间 类型 价格(VB) 成交量(TERA) 挂单量(TERA) 操作
最新价 76828.70000000
 • 价格(VB) 数量(TERA) 总计(VB)
  最新成交
  • 最高价: 最高价:
  • 最低价: 最低价:

  • 时间 成交价(VB) 成交量(TERA) 总计(VB)
  买入TERA
  余额 0.0000 VB
  买入价 VB/TERA
  买入量 TERA
  兑换额 VB
  手续费 0% (成交才收,撤单退回)
  卖出TERA
  余额 0.0000 TERA
  卖出价 VB/TERA
  卖出量 TERA
  兑换额 VB
  手续费 0% (成交才收,撤单退回)