• WFC VB
 • 實時價格:0.00100000
  日漲跌:0%
  24h 成交量:

WFC / VB K線圖
當前委托 歷史委托
 • 時間 類型 價格(VB) 成交量(WFC) 掛單量(WFC) 操作
最新價 0.00100000
 • 價格(VB) 數量(WFC) 總計(VB)
  最新成交
  • 最高價: 最高價:
  • 最低價: 最低價:

  • 時間 成交價(VB) 成交量(WFC) 總計(VB)
  買入WFC
  余額 0.0000 VB
  買入價 VB/WFC
  買入量 WFC
  兌換額 VB
  手續費 0% (成交才收,撤單退回)
  賣出WFC
  余額 0.0000 WFC
  賣出價 VB/WFC
  賣出量 WFC
  兌換額 VB
  手續費 0% (成交才收,撤單退回)